Kepala Sekolah SMK Tamansiswa Mojokerto

Ki. Willibrordus Widya Christanto, S.E.,M.M.